รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #26

รหัส26
เลขที่เอกสารงด.อ.33/64
คำอธิบายซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
Files1615782441.5,638.90.pdf
วันที่ประกาศ25-12-2020
ชื่อโครงการซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
วงเงินงบประมาณ6400.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง