รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #28

รหัส28
เลขที่เอกสารงด.อ 64
คำอธิบายจ้างงานซ่อมแซมประตูกระจกห้องสโมสร อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน
Files1616386089.999.pdf
วันที่ประกาศ04-03-2021
ชื่อโครงการจ้างงานซ่อมแซมประตูกระจกห้องสโมสร อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน
วงเงินงบประมาณ50825.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง