รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #29

รหัส29
เลขที่เอกสารอว.0601.0102/งด.อ112
คำอธิบายงานปรับปรุงบันไดทางขึ้นอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
Files1632123323.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงบันไดทางขึ้นอาคารหอประชุม.pdf
วันที่ประกาศ14-07-2021
ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงบันไดทางขึ้นอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วงเงินงบประมาณ487000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง