รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #3

รหัส3
เลขที่เอกสารงด.๑๒๕๙/๒๕๕๘
คำอธิบายรายงานผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัยฯ
Files1438057951.ขออนุมัติยกเลิกปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัยฯ (1) (2).pdf
วันที่ประกาศ22-07-2015
ชื่อโครงการปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน
วงเงินงบประมาณ4995000.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
ชื่อหน่วยงานกองคลัง