รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #30

รหัส30
เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ154
คำอธิบายงานก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย (งานส่วนที่เหลือ)
Files1632216134.sukhotai.pdf
วันที่ประกาศ30-08-2021
ชื่อโครงการงานก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย (งานส่วนที่เหลือ)
วงเงินงบประมาณ20000000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
ชื่อหน่วยงานกองคลัง