รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #31

รหัส31
เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.183
คำอธิบายจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง
Files1648538720.1..pdf
วันที่ประกาศ29-09-2021
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง
วงเงินงบประมาณ53316030.33
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง