รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #36

รหัส36
เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.174
คำอธิบายเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 26 เครื่อง
Files1648541194.8.10.64.pdf
วันที่ประกาศ13-09-2021
ชื่อโครงการเช่างเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 26 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ1500000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง