รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #38

รหัส38
เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.167
คำอธิบายจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด 6 ชั้น จำนวน 7 เครื่อง
Files1648542521.10-09-64.pdf
วันที่ประกาศ10-09-2021
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด 6 ชั้น จำนวน 7 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ170772.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง