รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #4

รหัส4
เลขที่เอกสารงด.ร. ๖๒/๒๕๕๘
คำอธิบายรายงานผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน
Files1444791233.scan_รายงานผลท่าชัย.pdf
วันที่ประกาศ24-09-2015
ชื่อโครงการปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน
วงเงินงบประมาณ4995000.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
ชื่อหน่วยงานกองคลัง