รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #40

รหัส40
เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.171
คำอธิบายจ้างบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขบันไดเลื่อนยี่ห้อ ฮิตาชิ ขนาดกว้าง ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร ความสูงระหว่างชั้น ๕.๕ เมตร ซึ่งใช้งานประจำที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน ๑ งาน
Files1648543246.12.10.64.pdf
วันที่ประกาศ07-09-2021
ชื่อโครงการจ้างบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขบันไดเลื่อน ยี่ห้อ ฮิตาชิ ขนาดกว้าง 1,200 มิลลิเมตร ความสูงระหว่างขั้น 5.5 เมตร ซึ่งใช้งานประจำที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน
วงเงินงบประมาณ35200.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง