รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #5

รหัส5
เลขที่เอกสารงด. 29/58
คำอธิบายรายงานผลการประกวดราคาซื้องานครุภัณฑ์คณะสื่อสารมวลชน
Files1444792186.scan_รายงานผลครุภัณฑ์สื่อสาร.pdf
วันที่ประกาศ06-10-2015
ชื่อโครงการงานครุภัณฑ์คณะสื่อสารมวลชน
วงเงินงบประมาณ2849303.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
ชื่อหน่วยงานกองคลัง