รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #50

รหัส50
เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.164
คำอธิบายจ้างปรับปรุงกระจกโดมอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
Files1650608046.6.9.64.pdf
วันที่ประกาศ06-09-2021
ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงกระจกโดมอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน
วงเงินงบประมาณ498000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง