รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #51

รหัส51
เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.14
คำอธิบายจัดซื้ออะไหล่บันไดเลื่อนยี่ห้อ ฮิตาชิ ขนาดกว้าง 1,200 มิลลิเมตร ความสูงระหว่างชั้น 5.5 เมตร ซึ่งใช้งานประจำที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
Files1650608723.4.11.64.pdf
วันที่ประกาศ04-11-2021
ชื่อโครงการจัดซื้ออะไหล่บันไดเลื่อนยี่ห้อ ฮิตาชิ ขนาดกว้าง 1,200 มิลลิเมตร ความสูงระหว่างชั้น 5.5 เมตร ซึ่งใช้งานประจำที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วงเงินงบประมาณ882000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง