รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #52

รหัส52
เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.13
คำอธิบายจัดซื้ออะไหล่บันไดเลื่อนยี่ห้อฮิตาชิ ขนาดกว้าง 1,200 มิลลิเมตร ความสูงระหว่างชั้น 5.5 เมตร ซึ่งใช้งานประจำที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
Files1650609488.4.11.64(2).pdf
วันที่ประกาศ04-11-2021
ชื่อโครงการจัดซื้ออะไหล่บันไดเลื่อนยี่ห้อฮิตาชิ ขนาดกว้าง 1,200 มิลลิเมตร ความสูงระหว่างชั้น 5.5 เมตร ซึ่งใช้งานประจำที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วงเงินงบประมาณ268000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง