รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #53

รหัส53
เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.3
คำอธิบายจ้างพิมพ์ซองกฐินพระราชทาน จำนวน 600 ซอง
Files1650609920.26.10.64.pdf
วันที่ประกาศ26-10-2021
ชื่อโครงการจ้างพิมพ์ซองกฐินพระราชทาน จำนวน 600 ซอง
วงเงินงบประมาณ10000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง