รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #54

รหัส54
เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.16
คำอธิบายจ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ พ.ศ. 2565 จำนวน 9,000 ชุด
Files1650610224.19.11.64.pdf
วันที่ประกาศ19-11-2021
ชื่อโครงการจ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ พ.ศ. 2565 จำนวน 9,000 ชุด
วงเงินงบประมาณ432000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง