รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #6

รหัส6
เลขที่เอกสารงด.๑๒๓๒/๕๘
คำอธิบายรายงานขออนุมัติจ้างงานติดตั้งระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๒-๘ อาคารเรียนรวม และปฎิบัติการ ๘ ชั้น โดยวิธีกรณีพิเศษ
Files1453779115.scan_งานติดตั้งระบบไฟฟ้า.pdf
วันที่ประกาศ16-07-2015
ชื่อโครงการงานติดตั้งระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๒-๘
วงเงินงบประมาณ3537000.00
วิธิจัดหา
ชื่อหน่วยงานกองคลัง