รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #63

รหัส63
เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.อ.38
คำอธิบายจ้างปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 5) (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน
Files1650614783.29.12.64_0001.pdf
วันที่ประกาศ29-12-2021
ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 5) (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน
วงเงินงบประมาณ40000000.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
ชื่อหน่วยงานกองคลัง