รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #68

รหัส68
เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.106
คำอธิบายจ้างทำความสะอาดผ้าม่านอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน
Files1650616622.17.03.65_0001.pdf
วันที่ประกาศ17-03-2022
ชื่อโครงการจ้างทำความสะอาดผ้าม่านอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน
วงเงินงบประมาณ450000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง