รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #69

รหัส69
เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.50
คำอธิบายจ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อแคเรียร์ จำนวน 3 เครื่อง
Files1650617104.31.01065_0001.pdf
วันที่ประกาศ31-01-2022
ชื่อโครงการจ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อแคเรียร์ จำนวน 3 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ470000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง