รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #73

รหัส73
เลขที่เอกสารงด.418/64
คำอธิบายประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
Files1652932249.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
วันที่ประกาศ12-01-2021
ชื่อโครงการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และปรับปรุงระบบจัดสอบสำหรับห้องสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน
วงเงินงบประมาณ24778100.00
วิธิจัดหาe-Bidding
ชื่อหน่วยงานกองคลัง