รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #74

รหัส74
เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.160
คำอธิบายประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
Files1652932376.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
วันที่ประกาศ08-09-2021
ชื่อโครงการโครงการจัดทำระบบการเรียนการสอนห้องบรรยายอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยรามคำแหง และวิทยาเขตบางนา (สำนักเทคโนโลยีการศึกษา)
วงเงินงบประมาณ37944300.00
วิธิจัดหาe-Bidding
ชื่อหน่วยงานกองคลัง