รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #75

รหัส75
เลขที่เอกสารอว.0601.0102/งด.อ98
คำอธิบายประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
Files1655454441.iiiii.pdf
วันที่ประกาศ03-05-2021
ชื่อโครงการซื้อระบบภาพและเสียงพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น จำนวน 1 ระบบ
วงเงินงบประมาณ20258096.00
วิธิจัดหาe-Bidding
ชื่อหน่วยงานกองคลัง