รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #76

รหัส76
เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.อ232
คำอธิบายประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง
Files1667968509.PP_39_66.pdf
วันที่ประกาศ21-09-2022
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง
วงเงินงบประมาณ55252080.24
วิธิจัดหาe-Bidding
ชื่อหน่วยงานกองคลัง