รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #77

รหัส77
เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.238
คำอธิบายจ้างพิมพ์ข้อสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2565 (ส่วนกลาง)
Files1674117496.1-2565-28-09-65.pdf
วันที่ประกาศ28-09-2022
ชื่อโครงการจ้างพิมพ์ข้อสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2565 (ส่วนกลาง)
วงเงินงบประมาณ16000000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง