รายละเอียดประกาศราคากลาง #158

รหัส158
เลขที่เอกสารพิเศษ/59
คำอธิบายราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
Files1457679366.ราคากลาง คอม 30001.pdf
ราคากลาง105300.00
วันที่ประกาศ11-03-2016
ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
วงเงินงบประมาณ105300.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองกิจการนักศึกษา