แสดงโครงการ #219

รหัสโครงการ219
ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
วงเงินงบประมาณ105300.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารพิเศษ/59
คำอธิบายราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
ราคากลาง105300.00
วันที่ประกาศ11-03-2016
Files1457679366.ราคากลาง คอม 30001.pdf