แสดงโครงการ #613

รหัสโครงการ613
ชื่อโครงการจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน ๑๐,๐๐๐ ปก
วงเงินงบประมาณ810000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารอว0601.17/พด.ทร.184.
คำอธิบายประกาศ TOR จ้างทำปกปริญญาบัตร
วันที่ประกาศ30-08-2019
Files1567133746.POKPARINYA3 001.pdf

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารอว0601.17/พด.ทร.184.
คำอธิบายประกาศราคากลางจ้างทำปกปริญญาบัตร
ราคากลาง802500.00
วันที่ประกาศ30-08-2019
Files1567133991.Talang Lakagang POK 001.pdf

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสาร001/2562
คำอธิบายประกาศประกวดราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร
วันที่ประกาศ30-08-2019
Files1567134442.Pakad Pok2 001.pdf