แสดงโครงการ #884

รหัสโครงการ884
ชื่อโครงการซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วงเงินงบประมาณ2500000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารอว 0601.2307/022
คำอธิบายซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ประกาศ01-05-2023
Files1683000245.spac microsoft 250466.pdf

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสาร อว 0601.2307/022
คำอธิบายซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ราคากลาง2050291.20
วันที่ประกาศ01-05-2023
Files1683000457.price microsoft 250466.pdf

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสารประกาศเชิญชวน
คำอธิบายซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ประกาศ10-05-2023
Files1683787020.post 10052566.pdf