รายละเอียดประกาศร่าง TOR #294

รหัส294
เลขที่เอกสารงด.25/61
คำอธิบายขอบเขตของงานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ออราเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Files1520847566.scan tor 2561.pdf
วันที่ประกาศ11-10-2017
ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ออราเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วงเงินงบประมาณ2054400.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง