รายละเอียดประกาศร่าง TOR #318

รหัส318
เลขที่เอกสารอว0601.17/พด.ทร.184.
คำอธิบายประกาศ TOR จ้างทำปกปริญญาบัตร
Files1567133746.POKPARINYA3 001.pdf
วันที่ประกาศ30-08-2019
ชื่อโครงการจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน ๑๐,๐๐๐ ปก
วงเงินงบประมาณ810000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล