รายละเอียดประกาศร่าง TOR #334

รหัส334
เลขที่เอกสารอว 0601.23/
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายสื่อสาร จำนวน ๑ ระบบ
Files1601465135.TOR k2.pdf
วันที่ประกาศ28-09-2020
ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายสื่อสาร จำนวน ๑ ระบบ
วงเงินงบประมาณ3500000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์