รายละเอียดประกาศร่าง TOR #464

รหัส464
เลขที่เอกสาร-
คำอธิบายจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน ๑ ชุด
Files1717752533.spac microsoft 27 052567.pdf
วันที่ประกาศ29-05-2024
ชื่อโครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน ๑ ชุด ปีงบประมาณ 2567
วงเงินงบประมาณ2900000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์